Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
COMPARISON OF TECHICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF SWITCHED RELUCTANSE MOTORS FOR MINE ELECTRIC LOCOMOTIVES AT VARIOUS WAYS CONTROL MODES
Abstract:
The analysis of the technical and economic performance of switched reluctance motor of mine in various modes and different methods of regulation.The calculations were performed using the developed simulation model for the program Simulink Matlab software package for the engine capacity of 27 kW and a rotation speed 1146 rev/min. The indicators taken the time ripples factor, the efficiency and the maximum phase current.
Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.26
References
1. Krasovskiy A.B. Analiz usloviy formiro-vaniya postoyanstva vykhodnoy moshchnosti v ventil'no-induktornom elektroprivode. [Analysis of the conditions of formation of the output of constancy in the Switched Reluctance Drive], (2002), // “Elektrichestvo”, №2., pp. 36–45. (In Russian).
2. Krasovskiy A.B. Vybor vnutrenikh geometricheskikh parametrov ventil'no-induktornoy mashiny s uchetom rezhimov raboti v elektroprivode. [The choice of geometric parameters of the Switched Reluctance Motor- based on operating modes in the drive] (2006) //“Elektrichestvo”, №6. pp. 48–55. (In Russian).
3. Krasovskiy A.B., Kuznetsov C.A. Prya-moe upravlenie momentom. [Direct torque control of the Switched Reluctance Motor], (2012), // Elektrichestvo, №12. pp. 36–45. (In Russian).
4 Kolomoitsev L.F., Prokopets I.A., Pak-homin S.A. etc. Rezhimy raboty tyagovogo elektroprivoda rudnichnogo elektrovoza s trekh-faznim reaktivnim induktornim dvigatelem. [Operation modes of a railway drive of a mine electric locomotive with a three-phase reluc-tance induction motor]. (2002.), //“Izvestiya vuzov. Electromekhanika”, No. 2., pp. 18–22. (In Russian).
5. Galayko L.P. Imitatsionnoe modelirovanie ustanovivshikhsya reghimov raboti ventil'no-induktornogo dvigatelya. [Simulation modeling of steady state Switched Reluctance motor], (2005) //“Elektrotekhnika i I Elektromekhanika”, – 2005. –№1. – pp. 24–26. (In Russian).
6. Galayko L.P. Imitatsionnoje modelirovanije ventil'no-induktornogo dvigatelja v perehodnikh reghimakh. [Simulation of Switched Reluctance motor in transient conditions]. (2005), /Vestnik NTU "HPI “, 48'2005, Kharkiv,, pp. 24–27. (In Russian).
7. Galayko L.P. Imitacionnaya model ustanovivshegosya rezhima raboti ventil'no-induktornogo dvigatelya s uchetom magnitnikh poter [The simulation model of steady state operation of the Switched Reluctance motor based magnetic losses] (2009), / ’. Visnik KDPU imeni Mihaila Ostrogradskogo. №3/2009 (56) chast 2, Kremenchug –pp. 131-134. (In Russian).
8. Galayko L. P. Uchet magnitnikh poter’ pri proektirovanii ventil'no-induktornikh dvigateley. [Accounting for the magnetic losses in the Switched Reluctance Motor], (2003, // Elekrotekhnika I Elektromekhanika –. №2. pp. 17-18. (In Russian).
9. Galayko L.P. Matematicheskaya model ventil'no-induktornogo dvigatelya s uchetom magnitnikh poter’ [Mathematical model Switched Reluctance Motor based on magnetic losse], (2003.) //Vestnik NTU "HPI “, 9'2003.,Tom.3, Kharkiv, pp.57–60. (In Russian).
10. Kuznetsov V.A., Kuzmichev V.A. Inzhenernaya metodika proektirovaniya induktornoy mashini dlya ventil'no-induktornogo dvigatelya [Engineering design methods inductor machines for Switched Reluc-tance Motor],(2007)// “Elektrichestvo”, №10. pp. 24–33. (In Russian).
11. Galayko L.P. Formirovanie mehanich-eskoy harakteristiki ventil'no-induktornogo dvigatelya dlya stiralnoy mashini maloy moshchnosti.[Formation of the mechanical characteristics of the Switched Reluctance mo-tor for low power washer], (2007), Materiali Mezgdunarodnyj nauchno-tekhnichesky konfer-entsii “Problemi povishenyja energoefektivnosti elektromkhanicheskikh preobrazovateley v el-ektroenergeticheskikh sistemakh”,.Sevastopol., pp. 36-38,. (In Russian).
12. Galayko L.P. Analiz protsesa puska v imitacionnoy modeli ventil'no-induktornogo dvigatelya. [Analysis of the starting process in the simulation model Switched Reluctance mo-tor], (2014) // Visnik NTU “HPI” 38’2014, Kharkiv, pp.63-68. (In Russian).
13. Bichkov M.G. Ventilno-induktorniy elektroprivod: sovremennoe sostoyanie i perspektivi razvitiya.:[Switched Reluctance Drive the current state and prospects of development],. (2007) // Rinok elektrotekhniki. №4. pp.71-78. (In Russian).
Published:
Last download:
20 Aug 2018

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]
Яндекс.Метрика