Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
MODELING SYSTEMS DIRECT TORQUE CONTROL USING А THREE-PHASE MATHEMATICAL MODEL
Abstract:

The development in the three-phase model direct torque control system of induction motor has been shown in this article. Obtained and compared the results in the various modes simulation pressure by direct inclusion in the network, using the control system model.

Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.09
References

1. KvashninV.O., CherednikU.N. PostroenieIisledovaniemodelisistemipryamogoupravleniyamomentomdlyaminimizaciipulsaciielektromagnitnogomomenta [Construction and research of direct torque control system model to minimize the electromagnetic torque ripple] // Elektromehanichni ta elektrosberigauchi sistemi, 2012, Sbornik 3, pp. 382-384 (in Russian).

2. Kozyaruk A.E., Rudakov V.V. Sistemy pryamogo upravleniya momentom i tokom dvigatelej peremennogo toka [Direct Control Systems Torque and current AC motors] // Harkov: Osnova. – 2004. p. 210 (in Russian).

3. Volkov A.V. Issledovanie energeticheskix pokazatelej asinxronnogo elektroprivoda na osnove avtonomnogo invertora toka [The study of energy performance asynchronous electric drive based on a stand-alone inverter] // Elektrotexnіchnі ta komp’yuternі sistemi. – K: «Tehnika». – 2011.- №(03) 79. – pp. 40-41 (in Russian).

4. V. O. Kvashnin razrabotka dinamicheskoj modeli asinxronnogo dvigatelya [Development of a dynamic model of an induction motor] // Vіsnik: sxіdnoukraїnskogo nacіonalnogo unіversitetu: naukovij zhurnal: Lugansk. -2006: vipusk №1(95).- pp.87-91. (in Russian).

5. Kvashnin V. O., Kosenko V. A. Udoskonalennya metodiki viznachennya energetichnih harakteristik asinhronnogo dviguna z vikoristannyam yogo matematichnoi modeli [Improved methods of determining the energy characteristics of induction motor using his mathematical model] // Sbornik trudov XX mejdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii, g. Sevastopol 2013, 3-y tom 302p, pp. 274 – 277 (in Ukrainian).

6. Lazarev G. Preobrazovateli dlya chastotno-reguliruemogo elektroprivoda [Converters for variable frequency drive] // Silovaya Elektronika.- 2008.- №8(132).- pp.14-23. (in Russian).

7. Shavyolkin A. A. Avtonomnyj invertor toka v kachestve istochnika sinusoidalnogo napryazheniya [Independent current source inverter sinusoidal voltage] // Naukovі pracі Doneckogo nacіonalnogo texnіchnogo unіversitetu. Serіya: “Elektrotexnіka і energetika”. - Doneck: dvnz «DonNTU». – vip. 1(14) – 2013. – pp. 304–307 (in Russian).

8. Z. Boudries, D. Rekioua Ziani, M. SellamiDirect power control of a PWM rectifier fed autonomous induction generator for wind energy applications // Energy Procedia 36 ( 2013 ) pp. 391 – 400

9. K.Veena, K.Roopa A New Rv Multilevel Inverter For Induction Motor Drive Applications // The International Journal Of Engineering And Science, 2014, pp. 69-77.

10. Chernih I. V. Modelirovanie elektrotehnicheskih ustroystv v Matlab, SimPowerSystems i Simulink [Modeling of electrical devices in Matlab, SimPowerSystems and Simulink] // M. DMK Press; SPb.: Piter, 2008. -288p.: il.

Published:
Last download:
25 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]