Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
DECREASE POWER PROCESS LOSSES OF URBAN DISTRIBUTION NETWORKS 10 (6) kV BY OPTIMIZING CIRCUIT BREAKING POINTS
Abstract:

Results of reducing energy losses by optimizing the power circuit topology of Odessa by definition circuit breakings points of distribution networks 6 kV by the developed application software, which enabled processing of large arrays of current information about the parameters and operating electric networks mode.

Authors:
Keywords
DOI
http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.21.97.2016.10
References
  1. Ukraina. Zakoni. “Pro energozberezhennya” N74/94-VR. Priyniatiy VR 01.07.1994, ostannya redakciya 09.05.2015. [Law of Ukraine “About the energy saving” (01.07.1994), last edition 09.05.2015] (In Ukrainian)

2. Zhezhelenko Yu.S. Poteri elektroenergii. Reaktivnaya moshchnoct. Kachestvo elktroenergii: Rukovodstvo dlya prakticheskh raschetov [Electric power losses. Reactive power. Quality of electric power:Manual for practical calculations]. (2009), ENAS Publ., Moscow, Russian Federation (In Russian)

3. P 50-072-98 Metodika rozrahunku tehnologochnih vtrat elektroenergii v merezhah elektropostachannya naprugoy vid 0,38 do 110 kV vkluchno. [The method of calculation of technological losses of electricity in power networks with voltage from 0.38 kV to 110 kV inclusive. P 50-072-98]. (1999) Derzhstandart of Ukraine, Kiev, Ukraine, 65 p. (In Ukrainian)

4. SOU-N EE 40.1-37471933-54:2011 Viznachennya tehnologichnih vitrat elektrichnoi energii v transformatorah I linyah elektroperedavannya. Metodika. [The definition of the technological losses of electric power in transformers and power lines. Methodology. Normative document of Ukraine]. (2011) Ministry of energy, Kiev, Ukraine, 61 p. (In Ukrainian)

5. Besarab A.N. Apparatno-programmniy kompleks dlya analiza pokazateley kachestva elektroenergii [Hardware-software complex for analysis of the power quality], (2009), Electromashinobuduvannya ta elektroobladnannya Publ., Kiev, Ukraine, vol.74, pp. 53-57 (In Russian)

6. Tyshchenko I.I. Sravnitel`niy analiz primeneniya evolucionnih algoritmov dlya resheniya zadach optimal`nogo raspredeleniya resursov v energetike [Comparative analysis of applications for evolutionary algorithms in problems of an optimal allocation of resources in energetics], (2015), Elektrotehnicheskie I komputernie sistemi Publ., Odessa, Ukraine, vol.20(96), pp.74-79 (In Russian)

7. Manusov B.Z. Model` prognozirovaniya poter` moshchnosti v elektricheskih setyah energosistemi [Forecast model of power losses in electric networks of power systems], (2007), Energia Publ., Novosibirsk, Russia, pp. 51-55 (In Russian)

8. Balametov A.B. O primenenii neytronnih setey pri rashchetah ustanovivshihsya rezhimov elektricheskih setey [About the application of neural networks for calculation of the established modes of electric networks], (2009), Problems of power industry Publ., Baku, Azerbaijan, vol.1, pp.20-30 (In Russian)

9. Besarab A.N. Sposob rascheta poter` elektroenergii v raspredilitel`nih setyah potrebiteley [Method of energy losses calculation in consumer’s distribution networks], (2006), Electromashinobuduvannya ta elektroobladnannya Publ, Kiev, Ukraine, vol.67, pp. 55-62 (In Russian)

Published:
Last download:
7 Dec 2019

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]