Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
THE TRAINING-RESEARCH MODEL OF THE CRANE “SHIP TO SHORE” WITH STEP ELECTRIC DRIVES
Abstract:

The model of the crane “Ship to Shore” with step electric drives is prepared. Methods of control of crane mechanisms can be investigated on this basis, including developed method of oscillation damping of load with matched control of hoist and trolley mechanisms, methods of synthesis SCADA.

Authors:
Keywords
DOI
10.15276/etks.15.91.2014.102
References
  1. Busher V.V., and Melnikova L.V. Analiz i sravnenie razlichnyih sposobov dempfirovaniya kolebaniy podveshennogo na kanate gruza [Analysis and Comparison of Different Methods of Damping Suspended on a Rope Cargo], (2000), Problemyi Sozdaniya Novyih Mashin i Tehnologiy. Nauchnyie Trudyi KGPI, Kremenchug, Ukraine, KGPI. Vyip. 1/ 2000 (8), pp. 236 – 240 http://aep.at.ua/load/1-1-0-353.
  2. Gerasimyak R.P., Busher V.V., and Melnikova L.V. Asinhronnyiy elektroprivod mehanizma peredviz-heniya s podveshennyim gruzom [Asynchronous Electric Drive Mechanism with a Suspended Load], (1999), Vestnik Harkovskogo Politehnicheskogo Universiteta. Problemyi Avtomatizirovannogo Elektroprivoda. Teoriya i Praktika. Harkov, Ukraine, Vol. 61, pp. 174 – 176.
  3. Gerasimyak R.P., and Busher V.V. Tsifrovaya sistema upravleniya tiristornyim asinhronnyim elektroprivodom [Digital Control Thyristor Asynchronous Electric Motor Drive], (1989), Elektrotehnika, No. 12, pp. 11 – 15.
  4. Gerasimyak R.P., Busher V.V., and Melnikova L.V. Matematicheskaya model elektromehanicheskoy sistemy mehanizma peredvizheniya krana s podveshennym gruzom pri optimalnom upravlenii [Mathematical Model of the Crane Electromechanical System with a Suspended load in the Optimal Control], (2000), Vestnik Hersonskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Univesiteta, Herson, Ukraine, HGTU, Vol. 2(8), pp. 74 – 76.
  5. Gerasimyak R.P., Busher V.V., and Melnikova L.V Mikroprotsessornoe optimalnoe po bystrodeystviyu upravlenie mehanizmom peredvizheniya [Microprocessor Optimal Control of Movement Mechanism], (2000), VIsnik HarkIvskogo Derzhavnogo PolItehnIchnogo UnIversitetu. ZbirkaNaukovihPrats. TematichniyVipusk 113,Harkiv, Ukraine, HDPU, pp.69–71.
  6. Pontryagin L.S., Boltyanskiy V.G., Gamkrelidze R.V., and Mischenko E.F. Matematicheskaya teoriya optimalnyh protsessov [Mathematical theory of Optimal Processes], (1969). Moscow, Russian Federation, Nauka, 344 p.
  7. Gerasimyak R.P., and Busher V.V. A. s. 1472417 SSSR, MKI V66S 13/06. Sposob upravleniya mehanizmom peredvizheniya podveshennogo na kanate gruza. [Method of Controlling Mechanism Movement Suspended on a Rope Cargo], (1989), BI No. 14. http://patentdb.su/7-1472417-sposob-upravleniya-mekhanizmom-peredvizhenija.
  8. Gerasimyak R.P., and Busher V.V. A. s. 1794865 SSSR, MKI V66S 13/22, 13/06. Sposob upravleniya mehanizmom peredvizheniya podveshennogo na kanate gruza. [Method of Controlling Mechanism Movement Suspended on a Rope Cargo], (1993), BI No. 6. http://patentdb.su/7-1794865-sposob-upravleniya-mekhanizmom-peredvizhenija.
Published:
Last download:
18 Jan 2020

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014-2018. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]