Scientific and Technical Journal

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

ISSN Print 2221-3937
ISSN Online 2221-3805
About

Orłowski Arkadiusz

Doctor of Engineering Sciences (the highest research degree), Professor

E-Mail: arkadiusz_orlowski(at)sggw.pl

Katedra Informatyki Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Warsaw, Poland)

Biography Scientist in the field of printed technologies, Ph.D.

Dean of the Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences.

Editor in chief of the international scientific journal "Information systems in management", which is published quarterly in English. Journal classified list of the Ministry of Science and Higher Education of Poland and is ranked 5th among all journals in Poland on computer topics.
Should work for a wide range of interests, including quantum optics, localization of electromagnetic waves in disordered media, quantum computing, physics, information, statistics, and mathematical physics.

List of publications 
 1. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, A. Borusiewicz, Arkusze kalkulacyjne Microsoft EXCEL,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Łomża, 2010, liczba stron: 289 (290).
 2. K. Karpio, A.J. Orłowski, P. Łukasiewicz, Stock Indices for Emerging Markets, Acta Physica Polonica A, 117 (4), 619-622 (2010).
 3. K. Zmarzłowski, P. Mazur, A.J. Orłowski, Dynamics of a Polish Internet-Based Social Network, Acta Physica Polonica A, 117 (4), 700-702 (2010).
 4. P. Mazur, K. Zmarzłowski, A.J. Orłowski, Genetic Algorithms Approach to Community Detection, Acta Physica Polonica A, 117 (4), 703-705 (2010).
 5. A. Skarżyńska, I. Augustyńska-Grzymek, M. Cholewa, M. Dziwulski, K. Zmarzłowski, A. Orłowski, Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2008 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTYZagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2 (323), 180-206, 2010.
 6. A. Orłowski, M. Adamczyk, M. Borowy, Współczesne relacje między uczelnią a przedsiębiorstwemLogistyka, Nr 3, 1-9, 2010.
 7. W. Karwowski, A. Orłowski, Perspektywy rozwoju polskiego systemu e-deklaracjiStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 26, pp. 75-84, PSZW, Bydgoszcz, 2010.
 8. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 27, pp. 172-181, PSZW, Bydgoszcz, 2010.
 9. K. Zmarzłowski, A. Orłowski, Polska wieś w okresie informatyzacji – fakty i szanseRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, Zeszyt 1, 299-303 (Warszawa-Poznań-Szczecin, 2010).
 10. E. Jałowiecka, P. Jałowiecki, A. Orłowski, Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w zależności od grupy społeczno-ekonomicznejRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, Zeszyt 4, 112-117 (Warszawa-Poznań-Szczecin, 2010).
 11. E. Jałowiecka, P. Jałowiecki, A. Orłowski, Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwaRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, Zeszyt 4, 118-124 (Warszawa-Poznań-Szczecin, 2010).
 12. T. Woźniakowski, P. Jałowiecki, A. Orłowski, E-learning w szkoleniu kadr agrobiznesuRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, Zeszyt 5, 264-268 (Warszawa-Poznań-Szczecin, 2010).
 13. P. Jałowiecki, A. Orłowski, Technologie informatyczne w logistyceWieś Jutra, Nr 1, 36-37, 2010.
 14. K. Karpio, A. Orłowski, M. Przybyś, Logistics in information systems, in: Information Systems in Management IV, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2010, str. 28-39.
 15. T. Woźniakowski, P. Jałowiecki, A. Orłowski, The implementation of e-learning in company – success probability matrix, in: Information Systems in Management V, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2010, str. 86-94.
 16. T. Woźniakowski, A. Orłowski, E-learning w naukach przyrodniczychPostępy e-edukacji, redakcja naukowa: L. Banachowski, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 2010, str. 76-81.
 17. R. Budzyński, L. Ochnio, A. Orłowski, O legalności i bezpieczeństwie składania nie (e)podpisanych deklaracji podatkowychPodpis Elektroniczny i Biometryczne Metody Identyfikacji, redakcja naukowa: B. Hołyst, J. Pomykała, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, 2010, str. 41-52.
 18. A. Orłowski, P. Mazur, L. Ochnio, M. Rusek, M. Woźniakowski, Metody i narzędzia wykorzystywane przy wdrażaniu dużego projektu e-learningowegoE-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, redakcja naukowa: M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2010, str. 231-238.
 19. M. Rusek, A. Wróbel, W. Karwowski, A. Orłowski, Development of a XPDL-based workflow enginePolish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, Nr 4A, pp. 77-81, 2009.
 20. E. Jałowiecka, P. Jałowiecki, A. Orłowski, Trends in cigarettes consumption in Poland according to exponential smoothing and autoregressive modelsActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica228, 359-367 (2009).
 21. M. Karwański, P. Jałowiecki, A. Orłowski, The perspectives of Bayesian methods for modeling financial reserves in insuranceActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica228, 369-376 (2009).
 22. P. Jałowiecki, T. Woźniakowski, A. Orłowski, SMS-B project of educational platform for e-businessElektronikanr 11/2009, 68-70 (2009).
 23. P. Mazur, W. Karwowski, A. Orłowski, Utilizing cryptographic tools in PAKD system implementation, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 57-63.
 24. T. Woźniakowski, A. Orłowski, P. Jałowiecki, Management information system in small or medium size IT enterprise, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 129-135. 
 25. R. Budzyński, W. Karwowski, A. Orłowski, User interface implementation in Cocoon technology, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 7-15.
 26. A. Orłowski, The role of eTwinning projects in mathematics and science education, in: eTwinning – a Way to Education of the Future, Scientific editors: E. Gajek, P. Poszytek, Foundation for the Development of the Education System, Warsaw, 2009, str. 88-99.
 27. A. Orłowski, Rola projektów eTwinning w edukacji matematyczno-przyrodniczejeTwinning drogą do edukacji przyszłości, redakcja naukowa: E. Gajek, P. Poszytek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2009, str. 90-101.
 28. W. Karwowski, A. Orłowski, New trends in the Internet applications. Practical example of WEB 2.0 serviceStudies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 24, pp. 47-55, PSZW, Bydgoszcz, 2009.
 29. W. Karwowski, A. Orłowski, S. Szmigielski, Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznychStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 23, pp. 91-99, PSZW, Bydgoszcz, 2009.
 30. W. Karwowski, K. Kolski, A. Orłowski, Application for stock investorStudies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 20, pp. 56-64, PSZW, Bydgoszcz, 2009.
 31. W. Karwowski, A. Sawczuk, A. Orłowski, Zarządzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystującej standard OFXStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 18, pp. 86-94, PSZW, Bydgoszcz, 2009.
 32. E. Jałowiecka, P. Jałowiecki, A. Orłowski, Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, Zeszyt 3, 130-135 (Warszawa-Poznań-Olsztyn, 2009).
 33. E. Jałowiecka, P. Jałowiecki, A. Orłowski, Prognoza produkcji wybranych wyrobów alkoholowych na lata 2009-2010Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, Zeszyt 3, 413-418 (Warszawa-Poznań-Olsztyn, 2009).
 34. K. Zmarzłowski, A. Orłowski, Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależności od klasy miejscowości zamieszkiwania w Polsce w latach 1999-2006Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, Zeszyt 3, 136-141 (Warszawa-Poznań-Olsztyn, 2009).
 35. A. Orłowski, K. Zmarzłowski, Nadwyżka bezpośrednia działalności produkcji roślinnej w ujęciu gradacyjnej analizy danychProdukcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, Praca zbiorowa pod redakcją Aldony Skarżyńskiej, Program Wieloletni 2005-2009, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej gospodarki ywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Nr 140, IERiGŻ-PIB,  Warszawa, 2009, str. 118-141.
 36. A. Orłowski, K. Zmarzłowski, Statystyczna analiza zróżnicowania wybranych kategorii kosztowych i dochodowychWyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, Praca zbiorowa pod redakcją Aldony Skarżyńskiej, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2009, str. 78-101. 
 37. A. Skarżyńska, I. Augustyńska-Grzymek, M. Cholewa, M. Dziwulski, I. Ziętek, K. Zmarzłowski, A. Orłowski, Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2007 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTYZagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2 (319), 106-151, 2009.
 38.  W. Karwowski, A. Orłowski, F. Kaczanowski, Aplikacja do obsługi standardu IFX w technologii .NETTechnologie informacyjne dla społeczeństwa, redakcja naukowa: W. Chmielarz, T. Parys, Wyższa Szkołą Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa, 2009, str. 311-326.

[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2014. Any use of information from the site is possible only under the condition that the source link! ]
Яндекс.Метрика